Podmienky rezervácie

Záloha vo výške 25% z ceny nájmu musí byť zaplatená do 3 dní od obdržania potvrdenia o rezervácií.

Doplatok musíme obdržať najneskôr 35 dní pred začiatkom pobytu.

V prípade stornovania pobytu budú uplatnené následujúce storno poplatky:

  • viac než 60 dní pred začiatkom pobytu = 25% z ceny nájmu
  • 60 až 31 dní pred začiatkom pobytu = 50% z ceny nájmu
  • 30 až 8 dní pred začiatkom pobytu = 75% z ceny nájmu
  • 7 a menej dní pred začiatkom pobytu = 95% z ceny nájmu
  • Prenechávame Vám možnosť dokázať nám, že škoda je v jednotlivom prípade nižšia ako nami požadovaná paušálna percentuálna sadzba.

Sprostredkovávateľ ski-france.com GmbH, Luitpoldplatz 2, D-95444 Bayreuth.

Busy...